Τετάρτη, 27 Μαΐου 2009

Αegean: Επάνοδος στην κερδοφορία!


Αύξηση στον κύκλο εργασιών και βελτίωση της κερδοφορίας εμφάνισε στο πρώτο τρίμηνο του 2009 η Aegean.

Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις ανήλθαν σε €111,3εκ., σημειώνοντας αύξηση 13%. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκαν στα €2,7εκ. από ζημιές ύψους €4,9εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2008.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €6,4εκ., βελτιωμένα σε σχέση με ζημιές ύψους €5,7εκ. το προηγούμενο έτος.
Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €4,6εκ. από ζημιές ύψους €4,4εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2008.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι κυριότεροι παράγοντες που συντέλεσαν στη βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας του πρώτου τριμήνου ήταν η πτώση των τιμών του πετρελαίου, οι ωφέλειες από την ανανέωση του στόλου στους τομείς των εξόδων συντήρησης και κατανάλωσης καυσίμων και τέλος η περαιτέρω μείωση του κόστους διανομής.

Η AEGEAN μετέφερε 1,2 εκ. επιβάτες το πρώτο τρίμηνο του 2009, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 9%. Συγκεκριμένα, στο δίκτυο εσωτερικού η AEGEAN μετέφερε 731,000 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 4% σε σχέση με το 2008 ενώ στο δίκτυο εξωτερικού κατέγραψε αύξηση ύψους 20%, μεταφέροντας 427,000 επιβάτες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου